English

• Diecasthobbyshop reserves the right to refuse customers and/or orders at all times.

• A visit to the pick-up location in Roosendaal is only possible after written or telephone contact. Models where pick up in store is checked must be picked up and paid for within 14 days, if models are picked up later than 14 days after purchase, they DO have to be paid in advance.

• There is no extra charge when picking up models.

• Diecasthobbyshop will always determine which carrier is most favorable for the customer, however, the customer may always indicate preference for a carrier, if this carrier is more expensive, the costs of this carrier will be applied.

• Diecasthobbyshop always packs with the greatest care, however, Diecasthobbyshop is not responsible for the handling of the packages by third parties.

• Diecasthobbyshop will fully commit itself to tracing any lost packages.

• Returns should always be returned only after consultation with Diecasthobbyshop

• Diecasthobbyshop asks for an amount of 25 euros per model with a pre-reservation, only after receiving this amount is the reservation confirmed, after the model is released this 25 euros will be deducted from the purchase price, Diecasthobbyshop will make 3 attempts over a 2 week period to reach you to pay the remaining amount, otherwise the model will go back into free sale, there will be no refund of the 25 euros to the customer.

• Diecasthobbyshop remains the owner until the product has been paid in full and reserves the right to sell the model to another person if payment is not forthcoming.

• Return costs are for the account of the buyer unless otherwise decided by Diecasthobbyshop

• Purchased products must be checked immediately, after 14 days the right of return expires.

• The customer is responsible for any adjustment of the name and address change in the account at Diecasthobbyshop, no rights can be granted to a package sent by Diecasthobbyshop incorrectly due to negligence of the customer.

Nederlands

Diecasthobbyshop behoud het recht om ten alle tijden klanten en of bestellingen  te weigeren.

Bezoek ophaal locatie in Roosendaal is alleen mogelijk na schriftelijk of telefonisch contact, Modellen waarbij aangevinkt is pick up in store dienen binnen 14 dagen opgehaald en betaald te worden, als modellen opgehaald worden later als 14 dagen na de aankoop dienen deze WEL  alvast betaald te worden.

Bij het ophalen van miniaturen zijn er geen extra kosten verbonden.

Diecasthobbyshop zal altijd bepalen welke vervoerder het meest gunstig voor de klant is echter de klant mag ook altijd voorkeur aangeven met welke vervoerder, mocht deze vervoerder duurder zijn zullen de kosten van deze vervoerder toegepast worden.

Diecasthobbyshop verpakt met de grootste zorg echter Diecasthobbyshop is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de pakketten door derden.

Diecasthobbyshop zal zich wel volledig inzetten voor eventuele verloren gegane pakketten.

Retouren dienen altijd pas terug gestuurd te worden na overleg met Diecasthobbyshop

• Diecasthobbyshop vraagt bij een voorreservering een bedrag van 25 euro per model, pas na het ontvangen van dit bedrag staat de reservering vast, na het uitkomen van het model wordt deze 25 euro verrekend met de aankoop prijs, Diecasthobbyshop zal 3 pogingen wagen in 2 weken tijd u te bereiken om het restant bedrag te voldoen anders gaat het model weer in de vrije verkoop, er volgt dan geen restitutie van de 25 euro naar de klant.

Diecasthobbyshop blijft eigenaar tot het product geheel betaald is en behoud zich het recht om het model aan een ander te verkopen als de betaling uit blijft.

Retour kosten zijn voor rekening koper mits anders is beslist door Diecasthobbyshop

Gekochte producten dienen terstond gecontroleerd te worden echter na 14 dagen vervalt het retourrecht.

De klant is zelf verantwoordelijk voor een eventuele aanpassing van de NAW wijziging in te voeren in de account bij Diecasthobbyshop, er kunnen geen rechten worden verleend aan een door Diecasthobbyshop verkeerd verstuurd pakket door nalatigheid van de klant.